دوره ها

پکیج ها (همه ی دوره ها بصورت یکجا)

تکمیل شده
پکیج پدر خوانده (Gold)

پکیج پدر خوانده (Gold)

۴,۸۲۸
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره جامع شاه کلید (خلاصه پکیج پدرخوانده)

تک دوره ها

دوره دوم - اوج کاریزما

دوره دوم - اوج کاریزما

۱,۴۵۱
۸۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره سوم - شلیک نهایی  (آنلاین گیم)

دوره سوم - شلیک نهایی (آنلاین گیم)

۳,۵۴۴
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره چهارم - مسیر سبز (Day Game)

دوره چهارم - مسیر سبز (Day Game)

۱,۱۵۹
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره پنجم - فاز S - پیشبرد لمس ها

دوره پنجم - فاز S - پیشبرد لمس ها

۴۱۱
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
در حال برگزاری
دوره ششم - معشوقه

دوره ششم - معشوقه

۹۱
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ها

در حال برگزاری
کارگاه تحلیل قرار اول

کارگاه تحلیل قرار اول

۵۰۷
۷۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
کارگاه افسونگر

کارگاه افسونگر

۱,۲۳۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
کارگاه تحلیل چت

کارگاه تحلیل چت

۱,۲۱۵
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیکشنری پاندورا

دیکشنری پاندورا

۲,۶۷۳
۲۹۹,۰۰۰ تومان